ÜRÜNLER VE SERVİSLER


Sertlik Ölçüm Kağıdı

Suyun sertlik derecesini, içerisinde çözünmüş halde bulunan Magnezyum (Mg) veya Kalsiyum (Ca) minerallerinin toplam miktarı belirler. Verimli bir sondaj sıvısının hazırlayabilmek için suyun sertlik değerinin 200 mg/ litre’ den daha az olması gerekir.

Suyun sertliği, sertlik ölçüm kağıtlarıyla ölçülür. Sondaj sıvısı hazırlanmaya başlamadan önce ölçülen suyun sertlik değeri 200 mg/litreden daha fazlaysa sertlik düşürülmelidir. Su, istenilen sertlik seviyesine düşürülene kadar suya soda külü eklenebilir. Fakat 1 ton suya 1 kilogramdan fazla soda külü eklenmemelidir. Aksi halde bentonitin  jelleşmesine sebep olur. Yeterli sertlik seviyesi sağlanamıyorsa kostik soda ilave edilerek uygun sertlik sağlanmalıdır.

 


Sertlik Ölçüm Kağıdı

Sertlik Ölçüm Kağıdının Kullanılışı:

  1. Sertlik ölçüm kağıdını su veya sondaj sıvısı örneğine batırın.
  2. 10 – 15 saniye kağıttaki renk değişimini bekleyin. Renk değişimi durduğunda, üzerindeki sondaj sıvısını sallayarak atın.
  3. Sertlik kağıdını, renkli kısmı üste gelecek şekilde sertlik kutusunun üzerindeki renklerin yanlarına getirin ve en yakın renge karar vererek suyun veya sondaj sıvısının sertliğini okuyun.
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 29.Cad No:3 Malıköy - Sincan Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 354 8576 F: +90 312 385 6215
© 2014 GEOSONDAJ, TÜM HAKLARI SAKLIDIR.